10. mai 2023

Ränilinna linnaosa laieneb

Tartu Linnavalitsus kehtestas Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu.

Ränilinna linnaosa laieneb

Tartu Linnavalitsus kehtestas Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga antakse võimalus rajada üldplaneeringukohased elamud, ärihooned, keskväljak ja haljasalad ning määratakse kruntimise põhimõtted, tänavate lahendus ja ehitusõigus 22 ha suurusel alal Ränilinna linnaosas.

Planeeringu alale on kavandatud kokku 43 krunti.

Planeeringu alale on kavandatud kokku 43 krunti: 8 korterelamumaa krunti, 4 üksikelamumaa krunti, 1 ridaelamu- või korterelamumaa krunt, 16 ärihoonete või segahoonestuse maa krunti, 1 haridus- ja lasteasutuse maa krunt, 1 tankla ja teenindushoone maa krunt, 4 haljasala ja linnaväljaku maa krunti ning 8 transpordimaa krunti. Juurdepääs alale on planeeritud Ringtee ja Laseri tänavalt. Kavandatud uus tänavavõrgustik.

Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks tuleb enne planeeritud ehitusõiguse realiseerimist läbi
viia vähemalt kolme kutsutud osalejaga arhitektuurivõistlus detailplaneeringukohaste kvartalite
kaupa. Lubatud on arhitektuurivõistluse ala laiendada ja liita kvartaleid, et lahendada terviklikult
suuremat ala. Võistlusalad ja -tingimused tuleb täpsustada ning koostada koostöös linnaarhitektiga.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Tartu Linnavalitsuse kodulehel https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-18-013

Allikas: Tartu Linnavalitsus